Besox

Binnenkort einde van de Vlaamse premie 50+?

6 juni 2016

Momenteel kan u als werkgever genieten van een aantal tewerkstellingsmaatregelen indien u een oudere werknemer aanwerft.

Enerzijds kan de werkgever uit de profitsector genieten van volgende RSZ-vermindering voor een oudere werknemer die voltijds wordt tewerkgesteld:

Leeftijd werknemer Bedrag per kwartaal
54 – 57 jaar 400 EUR
58 – 61 jaar 1.000 EUR
62 – 64 jaar 1.500 EUR
Vanaf 65 jaar 800 EUR

 

Daarnaast kan een werkgever uit het Vlaams gewest een premie krijgen voor de tewerkstelling van een niet-werkende werkzoekende vanaf 50 jaar. Het bedrag van de premie varieert in functie van de leeftijd van de werknemer, de duur van werkzoekend zijn op het ogenblik van de aanwerving en het referteloon. Met referteloon wordt bedoeld: het brutoloon van de werknemer + de werkgeversbijdragen – de vermindering op de werkgeversbijdragen. Het is per kwartaal begrensd tot 6 x het GGMMI.

Leeftijd werknemer Periode werkzoekend Duur premie
≥ 55 jaar < 2 jaar 4 kwartalen
≥ 50 jaar > 2 jaar 8 kwartalen
≥ 50 jaar < 55 jaar > 1 jaar < 2 jaar 4 kwartalen

 

In het kader van het Vlaams doelgroepenbeleid zullen bovenstaande maatregelen vermoedelijk vanaf 1 juli 2016 afgeschaft worden en vervangen worden door een forfaitaire RSZ-vermindering voor 55-plussers.

Op basis van de informatie waarover wij momenteel beschikken, zal de doelgroepvermindering voor oudere werknemers in Vlaanderen er als volgt uitzien:

 

  1. Voor de aanwerving van een oudere werknemer:

Leeftijd werknemer Basisbedrag vermindering per kwartaal
≥ 55 jaar < 60 jaar

1.150  EUR voor de eerste 8 kwartalen

600 EUR  vanaf het 9e kwartaal

≥ 60 jaar

1.500 EUR voor de eerste 8 kwartalen

1.150 EUR vanaf het 9e kwartaal

 

  1. Voor het in dienst houden van een oudere werknemer:

Leeftijd werknemer Basisbedrag vermindering per kwartaal
≥ 55 jaar < 60 jaar 600 EUR per kwartaal
≥ 60 jaar 1.150 EUR per kwartaal

 

Er gelden wel overgangsmaatregelen. Volgens de VDAB blijft u de bestaande premie ontvangen indien u deze nu reeds ontvangt. Heeft u recent nog een aanvraag ingediend of dient u deze in vóór de definitieve inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen, zou u de premie ook nog onder de huidige voorwaarden ontvangen.

Bovenstaande informatie geldt onder voorbehoud van de publicatie van de nodige uitvoeringsbesluiten in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte.

 

Bron: www.vdab.be

Tags