Besox

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2016

11 januari 2016

De Nationale Arbeidsraad heeft half december 2015 een advies verleend over de werkgeversbijdragen voor 2016 voor het Fonds Sluiting Ondernemingen. Voor ondernemingen met een handelsdoel of een industrieel doel zullen de nieuwe percentages voor 2016 opnieuw lager liggen dan de vorige bijdragevoeten.

 

Basisbijdrage voor ondernemingen zonder handels- of industrieel doel

Voor deze ondernemingen wordt de basisbijdrage voor de vier kwartalen van 2016 vastgesteld op 0,02%.

 

Basisbijdrage voor ondernemingen met een handels- of industrieel doel

Voor deze ondernemingen voorziet de regeling een basisbijdrage van:

  • 0,18% (0,25% in 2015) van de brutolonen voor werkgevers die in de referteperiode gemiddeld ten minste 20 werknemers tewerkgesteld hebben;
  • 0,15% (0,23% in 2015) van de brutolonen voor werkgevers die in de referteperiode gemiddeld minder dan 20 werknemers tewerkgesteld hebben.

Dit zijn de algemene regels voor de basisbijdragen voor het Fonds Sluiting Ondernemingen. In sommige paritaire comités zijn er wel specifieke bijdragepercentages van toepassing.

 

Bijzondere bijdrage

De bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van de tijdelijke werkloosheid is verschuldigd door alle werkgevers en wordt voor de vier kwartalen van 2016 vastgesteld op 0,13% (0,16% in 2015) van de brutolonen en dit ongeacht het aantal werknemers dat in de onderneming tewerkgesteld is.

 

Bron: Advies nr. 1966 van de Nationale Arbeidsraad dd. 15 december 2015, Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers – werkgeversbijdragen voor 2016 en Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers – tijdelijke werkloosheid – werkgeversbijdragen voor 2016

Tags