Besox

Bevoegdheidsgebied PC 327 uitgebreid met maatwerkbedrijven

12 september 2016

Het bevoegdheidsgebied en de benaming van Paritair Comité 327 werden onlangs gewijzigd. Deze aanpassing was nodig omwille van het maatwerkdecreet dat voorziet in de subsidiëring van maatwerkbedrijven.

Voortaan is Paritair Comité 327 bevoegd voor 3 types van ondernemingen:

  • de beschutte werkplaatsen;
  • de door de overheid erkende en/of gesubsidieerde sociale werkplaatsen;
  • de ondernemingen die het label van maatwerkbedrijf dragen.

De benaming van Paritair Comité 327 werd tegelijkertijd gewijzigd in: Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven.

Bron: KB van 6 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen (1), B.S. 4 juli 2016.

Tags