Besox

Betaald educatief verlof: grens terugbetaling aan werkgever gepubliceerd

6 maart 2015

De bevoegdheid van het betaald educatief verlof is gedeeltelijk overgedragen naar de Gewesten.

Het forfaitair bedrag dat de werkgever kan terugvorderen per gevolgd lesuur (om een deel van de loonkosten te recupereren) wordt voortaan door de gewestelijke regeringen bepaald.

Voor het schooljaar 2014-2015 legt de Vlaamse regering de terugbetaling aan de werkgever per gevolgd lesuur vast op € 22,08. Dit is hetzelfde bedrag dan vorig schooljaar.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering dd. 6 februari 2015 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de  werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 3 maart 2015.