Besox

Bent u goed ingedekt?

7 november 2018

Bent u als werknemer goed beschermt tegen onvoorziene geschillen die voor de rechtbank moeten betwist worden? 

Besox onderschreef voor haar klanten een verzekering bij de onafhankelijke maatschappij D.A.S. Hierdoor kan aan een uiterst voordelig tarief een rechtsbijstandsverzekering worden aangeboden die u beschermt tegen de advocaat-, deurwaarders- en gerechtskosten die een rechtsgeding met zich meebrengt. Dit kan een geding zijn tegen jou of je bedrijf, maar evengoed een geding waarin jezelf als eiser optreedt.

Besox heeft scherpe tarieven kunnen onderhandelen : 1,85 € per werknemer per maand of 22,20 EUR/jaar (fiscaal aftrekbaar). Of met andere woorden : voor minder dan 0,04% van de brutoloonkost ben je via Besox verzekerd tegen de kosten van een rechtsgeding voortvloeiend uit het feit dat u personeel tewerkstelt.

Teken vandaag nog in op deze extra bescherming voor je bedrijf tegen onvoorziene gerechtskosten, wij zorgen voor de aansluiting van uw dossier bij de rechtsbijstandsverzekering.

U kan ook voor andere verzekeringen zoals een arbeidsongevallen-, brand– of cyberverzekering terecht bij besox aan de beste voorwaarden!

Situaties

De sociale inspectie is bij je is langs geweest en kon vaststellen dat je arbeidsreglement niet in orde was. Er kwam een gesprek met de inspecteur en op basis daarvan is beslist om een administratieve boete uit te schrijven. Je beslist om deze fikse boete aan te vechten.”

“De vakbond van één van je medewerkers eist met terugwerkende kracht een forse loonsverhoging op omdat je de werknemer in een verkeerde looncategorie hebt uitbetaald. Dit is volgens jou helemaal niet terecht.”

“Je werknemer stuurt zijn kat zonder aankondiging of zonder het geven van een vooropzeg. Dit komt bijzonder ongelegen omdat je net met een belangrijk werk zit waarvoor deze werknemer was ingeschakeld. Je wil de verbrekingsvergoeding opeisen van de werknemer, alsook de geleden economische schade.”