Besox

België sluit overeenkomst met Korea over werkvakanties voor jongeren

28 juni 2016

Onlangs heeft België een overeenkomst gesloten met de Republiek Korea die werkvakanties voor jongeren mogelijk maakt. De overeenkomst brengt met zich mee dat jongeren tussen 18 en 30 jaar uit beide landen gedurende maximum 12 maanden in het andere land kunnen verblijven om er de cultuur en de manier van leven te leren kennen door er een vakantie door te brengen. Bovendien kunnen de jongeren ook tijdelijk in het andere land betaalde arbeid verrichten om zo de financiële middelen waarover ze beschikken, aan te vullen.

Het is wel van belang dat het hoofddoel van het verblijf ‘vakantie’ is en dat het werken bijzaak is. Bovendien mogen de jongeren nooit langer dan 6 maanden werken. Wanneer aan deze voorwaarden voldaan is, zijn de jongeren vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te hebben.

In de overeenkomst zijn verder nog heel wat andere voorwaarden en formaliteiten opgenomen waaraan de jongeren moeten voldoen om in aanmerking te komen voor zo een werkvakantie.

De overeenkomst treedt in werking op 1 juli 2016.

 

Bron: Wet van 10 april 2016 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea inzake een werkvakantieprogramma, gedaan te Brussel op 14 april 2014, B.S. 8 juni 2016

Tags