Besox

Beeldschermwerk met voedingswaren: geen verplicht medisch onderzoek meer!

15 februari 2016

Sinds 1 januari 2016 zijn werknemers die beeldschermwerk verrichten of die werken of in contact komen met voedingswaren, niet meer onderworpen aan het verplicht medisch onderzoek.

In de plaats hiervan moet de werkgever om de vijf jaar een specifieke risicoanalyse uitvoeren. Voor beeldschermwerk moet er gekeken worden of er risico’s zijn voor het gezichtsvermogen of problemen van lichamelijke en geestelijke belasting. Eventueel moet de werkgever de passende maatregelen nemen om de werkposten aan te passen. Indien nodig kunnen de werknemers bevraagd worden om te peilen naar de werkomstandigheden en/of eventuele gezondheidsproblemen gerelateerd aan het werken met beeldschermen. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de arbeidsgeneesheer.

Ook indien u werknemers tewerkstelt die activiteiten uitoefenen die een behandeling of een onmiddellijk contact inhouden met voedingswaren of –stoffen die bestemd zijn voor consumptie of verkoop en die kunnen worden besmet of bedoezeld, moet u om de vijf jaar een risicoanalyse uitvoeren. In samenwerking met de (interne of externe) preventiedienst dient u een aangepaste opleiding te geven aan uw werknemers over de richtsnoeren en procedures in verband met voedselhygiëne.

Meer informatie hierover kan u verkrijgen bij uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.