Besox

Asielzoekers krijgen sneller toegang tot de arbeidsmarkt

14 oktober 2015

Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters organiseerde een overleg met de werkgevers en de voltallige Groep van Tien, om van gedachten te wisselen over de optie om asielzoekers sneller toe te laten tot de arbeidsmarkt.

Tijdens dat overleg bereikte de groep eensgezindheid over het inkorten van de wachtperiode van 6 maanden naar 4 maanden. Dit betekent dat asielzoekers al 4 maanden na hun aankomst en registratie in België toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, in plaats van na de huidige termijn van 6 maanden.

De betrokken asielzoeker moet over 3 documenten beschikken, nl:

  • een document met de datum van registratie;
  • een arbeidskaart C;
  • een immatriculatiedocument dat de gemeente moet afleveren.

De werkgever moet de asielzoeker onder dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden tewerkstellen als de andere werknemers.

Asielaanvragers die binnen de termijn van 4 maanden een negatieve beslissing over hun dossier ontvangen, komen uiteraard niet langer in aanmerking voor een arbeidskaart C. De arbeidskaart C is bovendien slechts geldig indien de asielaanvrager ook over een geldig verblijfsdocument beschikt.

Het gewijzigde koninklijk besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk, www.werk.belgie.be, 24 september 2015.