Besox

Arbeidskaart B hooggeschoold en leidinggevend personeel: nieuwe loonbedragen vanaf 1 januari 2017

30 december 2016

Hooggeschoold en leidinggevend personeel dat geen onderdaan is van de Europese Economische Ruimte ( = EU-lidstaten, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen) of van Zwitserland, heeft een arbeidskaart B nodig om in België te kunnen werken.

Hooggeschoolde werknemers moeten een diploma hoger of universitair onderwijs hebben en een bepaald minimum bruto jaarloon verdienen. Deze loongrens wordt jaarlijks aangepast. Vanaf 1 januari 2017 moet de hooggeschoolde werknemer minimum € 40.124 bruto verdienen om een arbeidskaart B te kunnen verkrijgen.

Het bruto jaarloon dat werknemers met een leidinggevende functie moeten ontvangen om in aanmerking te komen voor een arbeidskaart bedraagt vanaf 1 januari 2017 € 66.942. Een werknemer met een leidinggevende functie moet iemand zijn die daadwerkelijk binnen de onderneming leiding geeft. Indien er twijfel bestaat of een werknemer een leidinggevende functie uitoefent, zal de Dienst Migratie – die de arbeidskaarten uitreikt – een verdere omschrijving van de taakinvulling van de betrokken werknemer opvragen om de opgegeven kwalificatie te kunnen beoordelen.

 

Bron: www.vlaanderen.be/werk