Besox

Afspraken over controles in de horeca vastgelegd in charter

18 mei 2016

Op woensdag 27 april 2016 ondertekenden de bevoegde ministers, de inspectiediensten en de sectorfederaties een charter over de controles in de horeca.

Met dit charter wil men de vertrouwensrelatie tussen horeca-ondernemers en de inspectiediensten verbeteren. Dit wil men bekomen door niet alleen te sanctioneren, maar ook preventief op te treden en te ondersteunen. Zo werden er bvb. afspraken gemaakt over hoe de controles verlopen, waar de inspectiediensten op focussen, hoe horeca-ondernemers nadien contact kunnen opnemen met de inspectiediensten, enz. …

De overeenkomst treedt in werking op 1 mei 2016 en bestaat uit een sociaal en een fiscaal luik. De volledige tekst kan u terugvinden op de website van Bart Tommelein: www.tommelein.com.

Er werd afgesproken om controles zoveel mogelijk te groeperen om de goede werking van horecazaken zo weinig mogelijk te verstoren. In bepaalde gevallen zullen sociaal inspecteurs advies verlenen om kleine overtredingen recht te zetten zonder sanctie, maar zij zullen strenger optreden voor degenen die herhaaldelijk en zwaar frauderen.

Er worden sociale flitscontroles in de horeca ingevoerd die zullen aangekondigd worden op de website van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) www.siod.belgie.be. Daarnaast blijven onaangekondigde controles belangrijk en essentieel. Op de website van de SIOD zal tevens een checklist voor de horeca-ondernemers gepubliceerd worden om zelfcontrole mogelijk te maken. Ook op de website van de FOD Financiën zullen fiscale controleacties aangekondigd worden.

Tot slot wordt het GKS (Geregistreerd Kassasysteem) aangehaald. Tot nu toe werden de horecazaken geïnformeerd en gesensibiliseerd over het GKS. Horecazaken die zich niet of laattijdig geregistreerd hebben voor het GKS, hebben nu een verhoogd risico op een controle. Vanaf 1 mei 2016 zullen er gerichte controles van de fiscus zijn op de registratie, de bestelling, de aanwezigheid en het gebruik van de witte kassa voor de doelgroep die zich vóór 30 april 2015 moest registreren.

Voor degenen die het GKS tijdig hebben ingevoerd en op correcte wijze gebruiken, zullen de gegevens van het GKS niet systematisch worden aangewend om controleacties uit te voeren over het verleden.

 

Bron: www.tommelein.com.

Tags