Besox

Actiedag van Gemeenschappelijk Vakbondsfront op 11 maart 2015

2 maart 2015

Op 11 maart a.s. organiseert het Gemeenschappelijk Vakbondsfront een actiedag in Brussel. Hiermee wil men de druk op de regering verhogen aangaande:

  1. de rechtvaardige fiscaliteit en de tax shift;
  2. de regeringsmaatregelen in de werkloosheidsverzekering, de beschikbaarheid en de pensioenhervorming voor de privé- en openbare sector. Dit alles in het perspectief van een sterke federale sociale zekerheid;
  3. de koopkracht en de indexsprong;
  4. de verdediging van kwalitatieve openbare diensten en de onderhandelingen voor de werknemers in de openbare sector en het onderwijs.

Tags