Besox

ACOD-staking op 10 oktober 2017

10 oktober 2017

De socialistische overheidsvakbond ACOD heeft een stakingsaanzegging ingediend voor dinsdag 10 oktober 2017. Dit kan leiden tot stakingen bij het spoor, De Lijn, Bpost, overheidsdiensten en de VRT.

Het is dan ook mogelijk dat een aantal van uw werknemers te laat op het werk zullen toekomen of zelfs helemaal niet op het werk geraken.

Een werknemer die te laat op het werk aankomt door de staking, heeft slechts recht op gewaarborgd dagloon als het gaat om een ‘onvoorziene gebeurtenis’ op weg naar het werk die zich buiten de wil van de werknemer voordoet. De betoging van 10 oktober 2017 is echter ruim op voorhand aangekondigd en meermaals in de media besproken waardoor men hier niet kan spreken van een ‘onvoorziene gebeurtenis’. Bijgevolg heeft de werknemer die te laat komt op het werk geen recht op gewaarborgd dagloon.

Een werknemer die helemaal niet komt opdagen, levert uiteraard geen prestaties op die dag. Bijgevolg bent u als werkgever geen loon verschuldigd. Deze werknemers kunnen wel een dag vakantie opnemen teneinde het loonverlies op te vangen.

 

Bron: www.acodonline.be.