Besox

Aanpassing wetgeving over de invoering van het Geregistreerd Kassasysteem in de horeca

8 januari 2016

Op 14 oktober 2015 vernietigde de Raad van State het Koninklijk Besluit dat het Geregistreerd Kassasysteem (GKS), of de zgn. ‘witte kassa’, in de horecasector invoerde.

Naar aanleiding van dit arrest besliste de regering om de wetgeving over de invoering en het gebruik van het GKS aan te passen. In haar kerstakkoord kwam ze dan ook tot een nieuwe overeenkomst over de invoering van het GKS:

  • Schrapping 10%-regel

Elke uitbating waarvan minimum 10% van de omzet bestond uit de consumptie van maaltijden ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) was verplicht om BTW-kastickets uit te reiken door middel van een GKS.

Deze 10%-regel wordt geschrapt en vervangen door een absolute grens van € 25 000 omzet per jaar.

  • Omzet van € 25 000

Elke uitbating waarvan de omzet uit de consumptie van maaltijden minstens € 25 000 (exclusief BTW) bedraagt, is vanaf 1 januari 2016 verplicht om BTW-kastickets uit te reiken door middel van een GKS. De grens moet voor het eerst berekend worden op de omzetcijfers van het kalenderjaar 2015.

 

Welke praktische gevolgen heeft deze beslissing?

  1. De onderneming viel reeds door de oude regel onder de verplichting en valt er ook volgens de nieuwe grens onder

Het GKS moet nog steeds actief zijn op 31 december 2015.

 

  1. De onderneming valt door de nieuwe grens onder de verplichting

  • De onderneming moet zich vóór 1 april 2016 registreren op de online GKS-applicatie van de FOD Financiën;
  • de aankoop van het GKS en FDM (black box) moet vóór 1 juli 2016 geregistreerd worden;
  • het GKS moet uiterlijk op 31 december 2016 volledig operationeel zijn.

 

  1. De onderneming viel wel onder de oude regeling, maar moet door de nieuwe grens niet meer voldoen aan de verplichting

Voor ondernemingen die onder de verplichting vielen door de 10%-regel en die reeds investeerden in een GKS, maar door de nieuwe regeling niet meer onder het toepassingsgebied vallen, zal een compensatieregeling onderzocht worden.

Deze ondernemingen hebben de keuze:

  • ofwel blijven ze verder werken met het GKS en blijven ze een beroep doen op de sociale relance maatregel van de doelgroepvermindering van € 500 tot € 800 voor 5 vaste, voltijdse werknemers per kwartaal;
  • ofwel opteren ze ervoor om niet langer met het GKS te werken. Ze moeten dan wel opnieuw BTW-ontvangstbewijzen uitreiken.

 

Bron: www.financien.belgium.be, nieuwsbericht dd. 24 december 2015.