Besox

Aanpassing RSZ-forfaits kledijvergoeding

11 februari 2022

De RSZ heeft tussentijdse instructies gepubliceerd met een nieuwe aanpassing van het maximale kostenforfait voor de kledijvergoeding.

Sinds 1 januari 2022 aanvaardt de RSZ onder bepaalde voorwaarden de toekenning van een kostenvergoeding van € 1,84 per dag voor de aankoop van de werkkledij en een kostenvergoeding van € 1,84 per dag voor het onderhoud van werkkledij.

Deze forfaitaire kostenvergoeding wordt alleen aanvaard wanneer het gaat om werkkledij in de strikte zin van het woord (bijvoorbeeld overalls of veiligheidsschoenen) of om andere kledij die door de werkgever verplicht wordt opgelegd (bijvoorbeeld uniformen) en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij gedragen kan worden.

Daarnaast hanteert de RSZ nog een tweede kostenvergoeding voor het onderhoud en de slijtage van kledij van de werknemers zelf. Sinds 1 januari 2022 bedraagt dit forfait € 0,92 per dag en heeft betrekking op gewone kledij (bijvoorbeeld jeans of t-shirts) of onderkledij die door de vuile omstandigheden veelvuldig gewassen moeten worden.

Bron: Tussentijdse administratieve instructies RSZ dd. 12 januari 2022.