Besox

Aanpassing RSZ-forfait kledijvergoeding

24 april 2017

In haar instructies van het eerste kwartaal 2017 heeft de RSZ het forfaitair maximumbedrag van de kledijvergoeding aangepast.

De RSZ aanvaardt nu onder bepaalde voorwaarden de toekenning van een kostenvergoeding van € 1,67 per dag voor de aankoop van werkkledij en een kostenvergoeding van € 1,67 per dag voor het onderhoud van werkkledij.

Deze forfaitaire kostenvergoeding wordt alleen aanvaard wanneer het gaat om werkkledij in de strikte zin van het woord (bijvoorbeeld overalls of veiligheidsschoenen) of om andere kledij die door de werkgever verplicht wordt opgelegd (bijvoorbeeld uniformen) en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij gedragen kan worden.

Daarnaast hanteert de RSZ nog een tweede kostenvergoeding voor het onderhoud en de slijtage van kledij van de werknemers zelf. Dit forfait bedraagt sinds 2017 € 0,84 per dag en heeft betrekking op gewone kledij (bijvoorbeeld jeans of t-shirts) of onderkledij die door de vuile werkomstandigheden veelvuldig gewassen moet worden.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ, 1ste kwartaal 2017.