Besox

Aanpassing bevoegdheid Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek

14 maart 2016

In het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2016 is een Koninklijk besluit verschenen dat de bevoegdheidsomschrijving van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (PC 140.03) moderniseert.

Tot voor kort was dit subcomité bevoegd voor “werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten de ondernemingen die:

  • wegvervoer voor rekening van derden uitvoeren en elk ander vervoer zowel met paarden als met motorrijtuigen voor rekening van derden;
  • voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen.”

De bevoegdheidsomschrijving werd nu aangepast als volgt: “werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten de ondernemingen die:

  • wegvervoer en elk ander vervoer van zaken over land voor rekening van derden uitvoeren, ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen;
  • voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen.”

Er wordt verder ook voorzien in een uitdrukkelijke uitsluiting. Zo is het subcomité niet bevoegd voor de vervoerondernemingen voor rekening van derden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, het Paritair Subcomité voor de verhuizing, het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen en het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Bron: Koninklijk besluit van 15 februari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2010 tot oprichting van paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid, B.S. 1 maart 2016.

Tags