Besox

Aanpassing bedrag terugbetaling bureaukosten

12 september 2016

In haar instructies voor het derde kwartaal 2016 heeft de RSZ het bedrag van de bureaukosten aangepast. U mag een forfaitair bedrag van 122,01 EUR per maand (voorheen: 119,61 EUR) terugbetalen aan uw werknemers die structureel en op regelmatige basis gedeeltelijk van thuis uit werken. Deze terugbetaling dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaumateriaal, … wanneer de werknemer in zijn woning een ruimte moet inrichten om van thuis uit te werken.

Voor werknemers die in de onderneming een werkplaats hebben, aanvaardt de RSZ dit forfait enkel als uit hun functie blijkt dat zij op regelmatige basis van thuis uit werken.

Bron: Administratieve instructies RSZ 3e kwartaal 2016, www.socialsecurity.be