Besox

Aanmoedigingspremie in de Vlaamse sociale profitsector wordt beperkt

20 juni 2016

In het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2016 is een besluit van de Vlaamse Regering verschenen met betrekking tot de aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector.

Een werknemer heeft in de sociale profitsector 5 mogelijkheden om een aanmoedigingspremie te krijgen, namelijk in het kader van zorgkrediet, loopbaankrediet, opleidingskrediet, landingsbaan en steun voor werknemers in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

De nieuwe structurele besparingen hebben de Vlaamse Regering echter gedwongen om de regeling met betrekking tot de aanmoedigingspremie bij te sturen. Vanaf 1 juni 2016 zal in de Vlaamse private sociale profitsector de aanmoedigingspremie bij een landingsbaan dan ook nog enkel worden toegekend indien de werknemer tewerkgesteld is in een zorggerelateerd beroep zoals opgenomen in de lijst van zorggerelateerde beroepen en aan de doelgroepwerknemers van de maatwerkbedrijven, de beschutte en de sociale werkplaatsen.

Bovendien worden de aanmoedigingspremies bij landingsbanen in de sociale profitsector niet meer geïndexeerd.

Op de aanvragen van een aanmoedigingspremie in het kader van de landingsbanen, die zijn ingegaan vóór 1 juni 2016, wordt de beperking tot zorggerelateerde beroepen niet toegepast.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2016 tot wijziging van artikel 10, 24 en 27bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van een aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector, B.S. 15 juni 2016.

Tags