Besox

Aangepaste lijst van gemeenten met hogere werkloosheidsgraad gepubliceerd

12 september 2016

In het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2016 werd een nieuwe lijst gepubliceerd met  gemeenten waar de werkloosheidsgraad ten minste 20% hoger ligt dan de gemiddelde werkloosheidsgraad in het gewest.

Deze nieuwe lijst werd opgemaakt op basis van de werkloosheidscijfers van juni 2016 en is geldig voor de periode van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017.

Voor de provincie Limburg staan de gemeenten Genk, Hasselt, Hamont-Achel, Lanaken, Maasmechelen, Voeren en Zutendaal op de lijst.

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/09/09_2.pdf – Page125Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma’s en het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van de artikelen 78ter, 78sexies en 131quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, B.S. 26 augustus 2016.