Besox

Aangepaste lijst van gemeenten met hogere werkloosheidsgraad gepubliceerd

8 september 2017

In het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2017 werd een nieuwe lijst gepubliceerd met gemeenten waar de werkloosheidsgraad ten minste 20% hoger ligt dan de gemiddelde werkloosheidsgraad in het gewest. Deze lijst is van belang voor de toekenning van de integratie-uitkering bij doorstromingsprogramma’s.

Deze nieuwe lijst werd opgemaakt op basis van de werkloosheidscijfers van juni 2017 en is geldig voor de periode van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018.

De volgende gemeenten worden vermeld op de nieuwe lijst:

  • Provincie Henegouwen: Anderlues, Bernissart, Boussu, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Dour, Erquelinnes, Farciennes, Frameries, Hensies, La Louvière, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quiévrain;
  • Provincie Luik: Dison, Herstal, Huy, Liège, Saint-Nicolas, Seraing en Verviers;
  • Provincie Namen: Couvin, Dinant, Hastière en Viroinval;
  • Brussel: Anderlecht, Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek.

In tegenstelling tot de vorige jaren staan er geen Vlaamse gemeenten meer op deze lijst omdat de regeling van de integratie-uitkering in het Vlaamse Gewest sinds 1 januari 2017 werd opgeheven.

 

Bron: Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma’s en het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van de artikelen 78ter, 78sexies en 131quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, B.S. 29 augustus 2017.