Besox

Aangepaste beschikbaarheid nieuwe instroom SWT en oudere werklozen

20 augustus 2015

In het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2015 verschenen de 2 ontbrekende teksten in verband met de aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor SWT-ers en oudere werklozen (nieuwe instromers).

Deze KB’s treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2015.

 1. SWT

SWT-ers moeten niet meer arbeidsgeschikt zijn in de zin van de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Zij moeten, tot de maand waarin ze de leeftijd van 65 jaar bereiken, aangepast beschikbaar zijn. Aangepaste beschikbaarheid houdt in dat men ingeschreven blijft als werkzoekende en meewerkt aan een aangepaste begeleiding. Dit gebeurt door middel van een individueel actieplan. Het individueel actieplan wordt voorgesteld uiterlijk de 9de maand die volgt op het begin van de werkloosheid.

De acties zijn aangepast aan de individuele competenties en ervaring van de werkloze. De uitvoering van het actieplan wordt regelmatig opgevolgd en zo nodig bijgestuurd. Uiterlijk
1 jaar na de aanvang van het actieplan wordt een gepersonaliseerde globale evaluatie gemaakt om te oordelen of de werkloze op een positieve wijze zijn medewerking verleent.

Het actieplan houdt op vanaf het tijdstip dat de werkloze op zijn vraag vrijgesteld is van de aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Men kan op zijn eigen vraag vrijgesteld worden van deze verplichting om aangepast beschikbaar te zijn indien men aan bepaalde voorwaarden voldoet:

 • SWT vanaf 60 jaar (overgangsregel): vrijstelling indien 42 jaar beroepsverleden;
 • SWT vanaf 62 jaar (vanaf 2015): vrijstelling indien 43 jaar beroepsverleden;
 • SWT vanaf 58 jaar met 33 jaar loopbaan (nachtarbeid/arbeidsongeschikte bouwvakker/zwaar beroep), SWT vanaf 58 jaar met 35 jaar loopbaan (zwaar beroep) en SWT vanaf 56 jaar met 40 jaar loopbaan: vrijstelling vanaf 60 jaar, of vanaf 40 jaar beroepsverleden. Vanaf 2017 worden deze voorwaarden opgetrokken tot 62 jaar, of 42 jaar beroepsverleden;
 • SWT vanaf 58 jaar met 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen: vrijstelling op aanvraag;
 • SWT in ondernemingen die als onderneming in moeilijkheden of herstructurering erkend zijn in de periode vanaf 9 oktober 2014 tot en met 31 december 2014: vrijstelling vanaf 60 jaar, of vanaf 38 jaar beroepsverleden. Uiterlijk tegen 31 december 2019 moeten deze voorwaarden op 65 jaar, of 43 jaar beroepsverleden gebracht worden.
 1. Oudere werklozen

Vanaf 60 jaar moet men aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Aangepaste beschikbaarheid houdt in dat men ingeschreven blijft als werkzoekende en meewerkt aan een aangepaste begeleiding. Dit gebeurt door een aangepaste begeleiding overeenkomstig een individueel actieplan.

Het actieplan houdt op vanaf het tijdstip dat de werkloze op zijn vraag vrijgesteld is van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. De werkloze kan op zijn vraag vrijgesteld worden van de verplichting beschikbaar te zijn indien hij:

 • ofwel de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt op 1 januari 2015;
 • ofwel 40 jaar beroepsverleden bewijst.

De leeftijdsvoorwaarde wordt opgetrokken als volgt:

 • 61 jaar vanaf 1 januari 2016;
 • 62 jaar vanaf 1 januari 2017;
 • 63 jaar vanaf 1 januari 2018;
 • 64 jaar vanaf 1 januari 2019;
 • 65 jaar vanaf 1 januari 2020.

Het beroepsverleden wordt als volgt opgetrokken:

 • 41 jaar vanaf 1 januari 2016;
 • 42 jaar vanaf 1 januari 2017;
 • 43 jaar vanaf 1 januari 2018;
 • 44 jaar vanaf 1 januari 2019.

Bronnen: KB van 19 juni 2015 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 3 juli 2015 en KB van 19 juni 2015 tot wijziging van de artikelen 56 en 89 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, B.S. 3 juli 2015.

Tags