Besox

Aangekondigde flitscontroles in de strijd tegen sociale fraude

10 mei 2017

De strijd tegen sociale fraude en sociale dumping is een prioriteit voor de federale regering. Daarom werd er een Nationaal Actieplan opgesteld met 50 concrete acties die in 2017 zullen ondernomen worden.

Eén van de actiepunten zijn de sociale flitscontroles. De sociale inspectiediensten, eventueel bijgestaan door andere inspectiediensten (FOD Mobiliteit, regionale inspectiediensten, FOD Financiën, …) en politiediensten zullen aangekondigde controles uitvoeren in een aantal fraudegevoelige sectoren.

De controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden vooraf gepubliceerd op de website van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst). Dit neemt niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zware inbreuken, kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

In de komende maanden zullen volgende flitscontroles georganiseerd worden:

  • dinsdag 30 mei 2017: bouw en in grootsteden ook horeca;
  • vrijdag 30 juni tot en met zondag 2 juli 2017: bewaking (festival-organisaties);
  • donderdag 14 september 2017: groene sectoren;
  • vrijdag 24 november tot en met zondag 26 november 2017: taxi + vervoerssector;
  • zaterdag 20 januari 2018: sector verhuizingen.

De controles worden minstens 2 weken op voorhand gepubliceerd op de website van de SIOD (www.siod.belgie.be), samen met een checklist. Deze checklist geeft per sector een overzicht van de documenten die de inspectiediensten kunnen opvragen.

Het volledige actieplan tegen sociale fraude en sociale dumping kan u lezen op de website van de Minister van Fraudebestrijding Philippe De Backer: www.philippedebacker.be/sites/default/files/Actieplan2017_nl.pdf.

 

Bron: www.philippedebacker.be; www.siod.belgie.be.