Besox

Sociaal Strafwetboek wordt geactualiseerd

29 april 2016

In het Belgisch Staatsblad van 21 april 2016 werd een wet gepubliceerd die met ingang van 1 mei 2016 zal zorgen voor een actualisering van het Sociaal Strafwetboek.

Het Strafwetboek is in werking getreden op 1 juli 2011. Nadien zijn er echter nog heel wat wetswijzigingen ingevoerd, die ook gevolgen hebben voor het sociaal strafrecht. Bovendien zorgt deze wet ook voor een aantal noodzakelijke technische correcties aan het Sociaal Strafwetboek.

De nieuwe wet bevat exact 100 artikelen en zorgt onder meer voor de volgende aanpassingen van het Sociaal Strafwetboek:

  • de opname van de strafbepalingen in verband met roken op de werkplaats;
  • een aanpassing van de bepalingen over de preventie van de psychosociale belasting op het werk en de bestraffing van pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk;
  • de actualisatie van de omschrijving van de inbreuken met betrekking tot de Dimona-aangiften;
  • de herinvoering van de administratieve geldboete voor iedereen die als werknemer wetens en willens niet-aangegeven arbeid verricht.

 

Bron: Wet van 29 februari 2016 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht, B.S. 21 april 2016.

Tags