Besox

Vrijstelling startbaanverplichting PC 140.02

22 februari 2016

In het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2016 is een Ministerieel Besluit verschenen met betrekking tot de startbaanverplichting in PC 140.02.

De ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de taxi’s worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017.

Het besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

 

Bron: MB van 8 februari 2016 tot intrekking van het ministerieel besluit van 16 november 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het vervoer en de logistiek, B.S. 17 februari 2016.

Tags