Besox

PC 124: sectorakkoord 2015-2016 bereikt voor de bouw

22 december 2015

De sociale partners van PC 124, het paritair comité voor het bouwbedrijf, hebben op 19 november 2015 een sectoraal akkoord voor de periode 2015-2016 gesloten. Dit sectorakkoord regelt de basisafspraken met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders van PC 124 tot eind 2016.

Als invulling van de loonmarge werd ervoor gekozen om de minimumlonen en de effectieve lonen vanaf 1 januari 2016 te verhogen als volgt:

Cat. I Cat. IA Cat. II Cat. IIA Cat. III Cat. IV
+ 0,067 EUR + 0,070 EUR + 0,071 EUR + 0,075 EUR + 0,076 EUR + 0,081 EUR

 

Daarnaast zullen de arbeiders van de bouwsector vanaf mei 2016 jaarlijks ecocheques ter waarde van € 100 ontvangen. Het bedrag van € 100 is van toepassing op de voltijdse arbeiders die tijdens de volledige referteperiode, die loopt van 1 april van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 maart van het lopende kalenderjaar, in dienst waren. Voor de deeltijdse arbeiders worden de ecocheques toegekend pro rata hun tewerkstellingsregime.

Voor arbeiders die niet gedurende de volledige referteperiode in actieve dienst waren, zal het bedrag van de ecocheques pro rata berekend worden op basis van de volgende regels:

  • de gelijkgestelde dagen worden bepaald zoals voorzien in CAO nr. 98, aangevuld met tijdelijke werkloosheid;
  • per volledige maand in dienst krijgt de arbeider 1/12de van € 100 ecocheques;
  • per onvolledige maand in dienst gebeurt de berekening volgens de formule: (aantal kalenderdagen in dienst/ aantal kalenderdagen van de betreffende maand) X (€ 100/12).

 

Er werd tevens voorzien dat de ecocheques binnen de onderneming vóór 31 januari 2016 omgezet kunnen worden in een ander voordeel. In de ondernemingen met een syndicale afvaardiging gebeurt dit met een schriftelijk akkoord van de syndicale afvaardiging. Ondernemingen zonder syndicale afvaardiging moeten dit melden aan de Voorzitter van PC 124.00 voor het Bouwbedrijf.

De inhaalrustdagen van 4 januari, 5 januari en 22 december 2016 werden uiteindelijk nog vervangen worden door 2, 3 en 4 november 2016.

Daarnaast werd ook overeengekomen dat het aantal kilometer woon-werkverkeer voortaan bepaald zal worden via Google Maps in plaats van via Mappy. Er wordt ook uitdrukkelijk voorzien dat er rekening gehouden moet worden met het reële door de werknemer afgelegde traject.

 

Bron: Sectoraal akkoord 2015-2016 van 19 november 2015, gesloten binnen PC 124 voor het bouwbedrijf.