Besox

Verhoging van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof

10 mei 2017

 

Op voorstel van Minister van Werk Kris Peeters heeft de Ministerraad een ontwerp van KB goedgekeurd met betrekking tot de verhoging van het bedrag van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof.

Het ontwerp voorziet onder andere in een verhoging van het bedrag van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof indien de aanvrager samenwoont met één of meer kinderen.

De verhoogde uitkeringen worden op drie manieren beperkt:

  • het hoger bedrag is enkel van toepassing als het thematisch verlof wordt opgenomen voor de kinderen en dus niet voor een ouder;
  • het moet gaan om een kind dat ofwel bloedverwant is in de eerste graad en waarmee de aanvrager samenwoont (eigen kind) of om een kind waarmee de aanvrager samenwoont en waarvoor hij instaat voor de dagelijkse opvoeding;
  • de verhoogde uitkering loopt maar tot het kind een bepaalde leeftijd bereikt:
    • 12 jaar voor ouderschapsverlof;
    • 18 jaar voor medisch zorgverlof en palliatief verlof;
    • 21 jaar als het om een gehandicapt kind gaat.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

 

Bron: Persbericht Ministerraad dd. 28 april 2017.